แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 443184
Page Views 821094
 
สมาชิกสภา

นายบุญเพ็ง ชัยมั่น
ประธานสภา

นายบุญธรรม เยรัมย์
รองประธานสภา

นายมรกต สินธุรัตน์
เลขานุการสภา

นายคูณ ชารัมย์
สมาชิกสภา หมู่ 1

นายชาติณรงค์ ผลมีศักดิ์
ส.อบต. ม.1

นายประกอบ ชนะค้า
ส.อบต. ม.2

นางกรรณิการ์ ศิริเวช
ส.อบต. ม.2

นายบุญธรรม เยรัมย์
ส.อบต. ม.3

นายวิฑูร ปรุงจันทร์
ส.อบต. ม.3

นายประเสริฐ หอมกลิ่น
ส.อบต. ม.4

นายบุญถัน บุญหนุน
ส.อบต. ม.4

นายบุญเพ็ง ชัยมั่น
ส.อบต. ม.5

นายอุทัย เนื้อสอาด
ส.อบต. ม.5

นายสุพรม ใหญ่สมพงษ์
ส.อบต. ม.6

นางสุวภัทร ปะวะเคสังข์
ส.อบต. ม.6

นายบุดดี พรมทอง
ส.อบต. ม.7

นายรณชิต เกวิโก
ส.อบต. ม.7

นายทองจันทร์ บุญสิน
ส.อบต. ม.8

นายสมศักดิ์ จันทะเสน
ส.อบต. ม.8

นายทองวัน ชมวัน
ส.อบต. ม.9

นายศุภวิทญ์ อุทปา
ส.อบต. ม.9

นายทองแดง พูนหญ้าคา
ส.อบต. ม.10

นายสามารถ ไปล่งูเหลือม
ส.อบต. ม.10

นายบุญถม บุญสิน
ส.อบต. ม.11

นายสัญญา วงศา
ส.อบต. ม.11