แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ภาษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เบอร์โทรศัพท์ 044-110863

นายประเสริฐ หอมกลิ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

นายคำสม ปุนโก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

นายณภรวีร์ ทศพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย