แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
กองส่งเสริมการเกษตร

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น

นายปรัตถกร สานสุข
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายคำไพ กาแดง
คนงานทั่วไป