แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.203-029 ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า) ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 111 ครั้ง))
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มธรรมนูญสุขภาพตำบลหัวฝายพร้อมแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 157 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล๓ขวบโรงเรียนบ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 135 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 135 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 136 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 165 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 135 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 144 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 123 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 107 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประสิทธิ ยืนยิ่ง ถึงบ้านนายพินิจ จำจิตร หมู่ที่ ๕ บ้านน้อยหนองบึง(จุดที่๑) ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืื่น เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรไม่ให้ยืนต้นตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรไม่ให้ยืนต้นตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์(กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))