แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ( (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 115 ครั้ง))
รายงานประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( (06 ก.ค. 2564 | อ่าน 109 ครั้ง))
รายงานประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 148 ครั้ง))
รายงานประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 155 ครั้ง))
รายงานประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ( (31 มี.ค. 2564 | อ่าน 168 ครั้ง))
รายงานประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 ( (31 มี.ค. 2564 | อ่าน 170 ครั้ง))