แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 443200
Page Views 821112
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เผยแพร่โครงการตามข้อบัญญัติประจำปี 2560
1.โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก และหมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำใส
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายอุทัยไปประปาหมู่บ้าน) บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5
3.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต (สายจากสามแยกคอกวัดไปโรงเรียนบ้านตะแบง หมู่ที่ 2
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจำหน่ายน้ำประปา บ้านตะแบง หมู่ที่ 2
5.โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาและบ่อบาดาล บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัด บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางทองไปบ้านนายเชาวลิต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปปู่ตา)สายบ้านนายรณชิตไปบ้านนายหาร) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
9.โครงการซ่อมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรณชิตไปบ้านนายวิวัช) บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11
10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายรอบโรงเรียนไปบ้านนายสุนทร) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2
11.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กปางลิ้นราง (จากสามแยกหัวฝายไปเชื่อมท่อส่งน้ำลงคลอง) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 
12.โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีต(จากถนนหินคลุกไปโรงเรียนบ้านปอแดง) บ้านปอแดง หมู่ที่ 3
13.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5 และฝาปิดรางวี บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10
14.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางทองใบถนนลาดยางลงลำตะโคง) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1
15.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายไปหนองอ้อ) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1
16.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายไปบ้านการะโก ตำบลแคนดง) บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9
17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยวันทนีย์) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
18.โครงการถนนหินคลุก (สายจากที่นานายล้วนไปหนองยาง)+(สายจากที่นานางสำเนียงไปที่นานายหนูทิศ) บ้านโนนเขวาหมู่ที่ 8
19.โครงการลงหินคลุก (จากบ้านนายสงัดสำราญถึงบ้านนางสาย เปิ่มรัมย์) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1
20.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี (จากบ้านอารีย์ลงคลอง) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6
21.โครงการซ่อมแซมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มโนนหมื่น) บ้านป่ามันหมู่ที่ 10
22.โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน (องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6
23.โครงการซ่อมแซมศูนย์เด็ก (โรงเรียนตะแบงสามัคคี) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2
24.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายจากวัดป่าทองสำราญไปที่นานายเพลิน) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1
25.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนหินคลุก (สายสามแยกคอกวัวสายคลองส่งน้ำจาก รร. ถึงสามแยกต้นตาม บ้านตะแบง หมู่ที่ 2
26.โครงการซ่อมแซมหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
27.โครงการซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก (วัดวารีมุกขาราม) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4
28.โครงการขุดลอกกุดเวียนนอกบ้านตะแบง หมู่ที่ 2 (Matching fund ที่ขอเงิน สมทบจากรัฐบาล)
29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าอบต.หัวฝายไปโคกสว่าง) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 (Matching fund ที่ขอเงิน สมทบจากรัฐบาล)
30.โครงการขุดลอกกุดน้ำใส (กุดฝาย) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 (Matching fund ที่ขอเงิน สมทบจากรัฐบาล)
31.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายกลางบ้าน) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6
32.โครงการซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก (สายไปบ้านหนองแสงและสายไปหนองไปหนองหัวหมู)หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝาย และหมู่ที่ 5 บ้านน้อยหนองบึง
33.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการหลังคาคุมสนามเด็กเล่น บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9
34.โครงการขุดลอกกุดน้ำใส บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 (Matching fund ที่ขอเงิน สมทบจากรัฐบาล)
35.โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้บ้านนายพูนทะยารัมย์ บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11
36.โครงการซ่อมแซมถนนดินและถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.06 MB

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 181 ครั้ง