แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 443175
Page Views 821085
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2558
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก
1. สอบราคาซ่อมสร้างงานฉาบผิวสเลอรีซีล บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 - บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9 833,000 1.บุรีรัมย์ศิริวรรณ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ วี.เอส.การก่อสร้าง
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง
4.หจก.นนทิเทพการโยธา
5.เอ็ม วาย บุรีรัมย์

 
1.บุรีรัมย์ศิริวรรณ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ วี.เอส.การก่อสร้าง
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง
830,000
2 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากศาลา SMLไปลำตะโคง) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 109,880 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
109,000
3 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสร้างตลาดร้านค้าชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 147,100 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
146,500
4 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 308,470 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
307,400
5. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากบ้านนายเหลาไปบ้านนายแจ้ง) บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9 215,900 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ทวีคูณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
215,000
6. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากสามแยกหน้าโรงเรียนตะแบงสามัคคีไปบ้านนายชวน) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 105,500 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ทวีคูณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ทวีคูณ
104,000
7. สอบราคาซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 950,000      
8. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงคอนกรีตเรียงหินใหญ่ป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง บ้านปอแดง หมู่ที่ 3 266,500 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบันดาลก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบันดาลก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบันดาลก่อสร้าง
265,000
9. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าวัดวารีมุขาราม) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 123,860 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
122,800
10. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าวัดวารีมุขาราม) บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5 123,860 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
123,000
11. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายหน้าวัดไปตำบลโนนขวาง) บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9 143,660 1.ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกการโยธา
1.ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกการโยธา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกการโยธา
142,000
12. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(สายจากแท็งค์น้ำไปพื้นที่การเกษตร) บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 327,960 1. ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ วี.เอส.การก่อสร้าง
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
5. หจก.บุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมสุขบุรีรัมย์
1. ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ วี.เอส.การก่อสร้าง
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมสุขบุรีรัมย์
ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์
327,000
13. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มเกษตร) บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10 183,900 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
 
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
183,000
14. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อม
บ่อพัก(ซอยกุดมนต์) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
205,500 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง
205,000
15. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 144,300 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
142,000
16. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก(สายจากหน้าศาลาSMLไปสุดซอย) บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5 185,500 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ อาร์ เอช พี
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สตึกวราดนย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
184,000
17. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน(สายไปประปาหมู่บ้าน) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 158,764     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบันดาล ก่อสร้าง
158,000
18. สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากศาลาSML ไปวัด) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 280,090     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง
270,000
19. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากบ้านนายสนองไปคุ้มยาง) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 157,400     ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกวราดนย์
155,000
20. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าวัดป่าทองสำราญ) หมู่ที่ 1 144,500     ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ทวีคูณ
142,000
21. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยพรมพันธ์) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 123,500     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าบันดาล ก่อสร้าง
123,000
22. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต(สายจากบ้านนางทองไปสามแยกหัวฝาย) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 155,380     ห้างหุ้นส่วนจำกัดจริยธรรมคอนสตรัคชั่น
154,000
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 668 ครั้ง