แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.57 MB
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564   อ่าน 43 ครั้ง