หัวฝายชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคทั่วถึง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับยังไม่มีProgram Acrobat
Download Program

สำหรับยังไม่มี Program
Internet Download Manager
เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ที่ว่าการอำเภอแคนดง
ประชุมสภา สมัยที่ 3
ปลูกต้นไม้ ในวันแม่แห่งชาติ
เดินทางส่งนายช่างโยธา
ปรองดอง สามัคคีประชาชน
โครงการฝึกอบรมกรีดยาง
คืนความสุขให้ ประเทศไทย
 
ประกาศสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เอกสาร โหลดได้ที่ได้นี้
ประชาสัมพันธ์ป้าย แสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2557
การตรวจสอบมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
ประกาศสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า วันที่7 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศสอบพนักงาน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน
ประกาศสอบสอบคัดเลือกนักบริหารงานเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าคาหมู่ที่ 9
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าคาที่ 8
ประกาศวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 8 ศูนย์ ปีการศึกษา 2557
ประกาศสอบราคารถบรรทุกรถน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
 
 
 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง
 
   
หัวฝายชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคทั่วถึง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง