หัวฝายชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคทั่วถึง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับยังไม่มีProgram Acrobat
Download Program

สำหรับยังไม่มี Program
Internet Download Manager
เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 


งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557

ศึกษาดูงาน อุบลฯ-มุกดาหาร
อบรมตรวจวิเคราะห์ดิน
วันผู้สูงอายุ2557
โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน
โครงการวิถีธรรม
โครงการดูงานมะม่วงฤดูแล้ง
 
ประชาสัมพันธ์ป้าย แสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2557
การตรวจสอบมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
ประกาศสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า วันที่7 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศสอบพนักงาน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน
ประกาศสอบสอบคัดเลือกนักบริหารงานเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
ประกาศปรับแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ตำแหน่งปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 เป็น 8
ประกาศสอบสอบคัดเลือกนักพัฒนาชุม ระดับ 3
ประกาศปรับปรุงตำแหน่งหัวส่วนการคลัง 7 เป็นผู้อำนวยการกองคลัง 7
ประกาศสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าคาหมู่ที่ 9
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าคาที่ 8
ประกาศวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 8 ศูนย์ ปีการศึกษา 2557
ประกาศสอบราคารถบรรทุกรถน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2557
   
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
 
 
 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง
 
   
หัวฝายชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคทั่วถึง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง