หัวฝายชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคทั่วถึง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับยังไม่มีProgram Acrobat
Download Program

สำหรับยังไม่มี Program
Internet Download Manager
เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 

ฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชาวบ้านช่วยกันกำจัดวัชพืช
วันผู้สูงอายุ 2558
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิแก่พนักงาน
กีฬาเด็กเล็ก
อบรมกฏหมาย
เกษตรพบประชาชน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประกาศผลรายชื่อการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเ็ป็นพนักงานจ้าง
ใน ลงวันที่10 กันยายน 2557เอกสาร โหลดได้ที่ได้น
ี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประกาศเรื่องรายชื่อบุคคลมีสิทธิ์เข้ารับการการสรรหาและ
เลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เ็ป็นพนักงานจ้างในวันที่9 กันยายน 2557เอกสาร โหลดได้ที่ได้นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประกาศเรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเ็ป็น
พนักงานจ้าง 29 สิงหาคม 2557 เอกสาร โหลดได้ที่ได้น
ี้

ประกาศสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เอกสาร โหลดได้ที่ได้นี้
ประชาสัมพันธ์ป้าย แสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2557
การตรวจสอบมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าคาหมู่ที่ 9
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าคาที่ 8
ประกาศวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 8 ศูนย์ ปีการศึกษา 2557
ประกาศสอบราคารถบรรทุกรถน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
 
 
 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง
 
   
หัวฝายชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคทั่วถึง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง