แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประชุมคณะทำงานประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน ในการปฏิบัติรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 68 ครั้ง