แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ อบต. หัวฝาย ฉีดยาฆ่าเซื้อสถานที่กักกันตัว โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จัง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,11:50   อ่าน 56 ครั้ง