แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายมรกต  สินธุรัตน์ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หัวฝาย ประธานกรรมการ 
ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง
หรือยกเลิก  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,11:42   อ่าน 62 ครั้ง