แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ภาพกิจกรรม
สำนักปลัด อบต.หัวฝาย ลงพื้นที่กำหนด zoning ร่วมกับ สำนักงานที่ดิน และอำเภอแคนดง
นายมรกต  สินธุรัตน์ ปลัดอบต.หัวฝาย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หัวฝาย
มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด และงานนิติการ 
 ลงพื้นที่กำหนด zoning ร่วมกับ สำนักงานที่ดิน และอำเภอแคนดง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,11:24   อ่าน 62 ครั้ง