แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 443209
Page Views 821121
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
1. ชื่องานวิจัย
ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
2. รายชื่อผู้ทำงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
3. วิธีการจ้างทำงานวิจัย
โดยวิธีตกลงราคาจ้าง  
4. จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย
จำนวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
5. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน  
 
แผนภูมิ แสดงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในแต่ละงาน