สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 10/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 397362
Page Views 743186
 
รายงานประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 
เรื่อง วันประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  28 พฤษภาคม 2558
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและรับฟังรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตำบล   4 ธันวาคม 2557
 

รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
เรื่อง วันประชุม
พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 2  27 พฤศจิกายน 2558
พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1  18 พฤศจิกายน 2558
พิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 12 ตุลาคม 2558
พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 20 พฤษภาคม 2558
พิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  19 พฤศจิกายน 2557
 

รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
เรื่อง วันประชุม
พิจารณาจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 2/58  30 พฤศจิกายน 2558
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหัวฝาย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/58 11 พฤศจิกายน 2558
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหัวฝาย พ.ศ. 2558  26 พฤศจิกายน 2557