แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
แผนดำเนินงานประจำปี
 
 
รายการ
 
เอกสาร
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
หน้าปกแผนการดำเนินงานแต่ละปี