แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.99 KB