แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ประวัติความเป็นมา
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เดิมเป็นสภาตำบลหัวฝาย ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542
     ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์